Conflictbemiddeling

Problemen tussen werknemer en leidinggevenden en tussen werknemers onderling, worden veroorzaakt, versterkt en/of in stand gehouden door

  • Structurele factoren
  • Persoonsgebonden factoren
  • Interpersoonlijke factoren

Bijvoorbeeld: Een secretaresse ervaart veel werkdruk. Dit was altijd al zo, maar door de recente reorganisatie heeft ze nieuwe taken gekregen die ze graag erg goed wil doen. Hierdoor botst ze soms met haar collega, die wel haar grenzen stelt. Haar dochtertje is veel ziek, wat het ook niet gemakkelijker maakt.

Naarmate een probleem of conflict langer bestaat, vergroot de complexiteit ervan. Meer personen binnen de organisatie worden erbij betrokken, het prestatieniveau lijdt eronder en er wordt gedrag gesteld dat over bepaalde grenzen gaat, zodat oplossingen en verzoening niet meer mogelijk lijken.

We starten meestal met enkele individuele coachingsgesprekken met de verschillende betrokken partijen, waarna we een advies formuleren met de mogelijkheid tot één of meerdere bemiddelingsgesprekken.

Praktisch:

Een leidinggevende, individuele werknemer, bedrijfsarts, HR-manager of externe preventieadviseur neemt contact op met Kathleen Raskin via info@mikado-praktijk.be of via 03 290 01 44. We maken zo snel mogelijk een face-to-face afspraak met de betrokken partijen als opstart. Mikado-praktijk formuleert vervolgens een voorstel van aanpak. Samen met het bedrijf of de organisatie wordt een concrete aanpak (doel, aantal sessies, duur van het traject) uitgewerkt.

 

Maak een afspraak >Wie zijn onze coaches? >