Kathleen

Kathleen Raskin

Kathleen Raskin (°1974) is erkend klinisch psycholoog, gedragstherapeut (UGent) en schematherapeut. Ze werkt sinds 1999 klinisch met jongeren en volwassenen, o.a. in de ambulante en residentiële geestelijke gezondheidszorg, de categoriale drughulpverlening en de Bijzondere Jeugdzorg. Ze begeleidt mensen met klachten als depressie, angst, dwang, stress, interpersoonlijke problemen, CVS, fibromyalgie, verslaving.

Meer over Kathleen

In vorige jobs deed ze ervaring op in

  • coördinatie van een beleid over verschillende teams heen
  • reïntegratie van mensen met (vroeger) psychische klachten op de werkvloer
  • procesbegeleiding bij teamintervisie
  • supervisie in het kader van de tweejarige opleiding tot drughulpverlener (VAD)
  • preventie van psychosociale klachten op het werk als deel van een intern preventieteam en als vertrouwenspersoon
  • beleid, organisatie en praktische opvolging van vormingen

Zij heeft ervaring in de privésector alsook een postgraduaat bedrijfskunde (KU Leuven) met specifieke aandacht voor het begeleiden van veranderingsprocessen.

Contactgegevens

Kathleen – kathleen@mikado-praktijk.be
erkenningsnummer psychologencommissie: 742106077


Mieke

Mieke Autrique

Mieke Autrique (°1981) is geregistreerd klinisch orthopedagoog, gedragstherapeut (UGent) en schematherapeut. Ze begeleidt jongeren en volwassenen met klachten als angst, stress, faalangst, interpersoonlijke problemen, depressie, verslaving, ADHD.

Meer over Mieke

Naast de individuele begeleidingen en trainingen bij Mikado, werkte ze mee aan verschillende onderzoeksprojecten over de implementatie van evidence-based werken in de verslavingszorg aan de vakgroep orthopedagogiek van Universiteit Gent.
Bij The Human Link deed ze ervaring op in het begeleiden van volwassenen met werkgerelateerde klachten als stress, overspanning en burn-out. In haar eerder werk bij VAD (Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen) en centrum ZitStil verwierf ze expertise op vlak van respectievelijk verslaving en ADHD bij volwassenen. Verder heeft ze ervaring in het analyseren en begeleiden van veranderingsprocessen in de hulpverlening.

Contactgegevens

Mieke – mieke@mikado-praktijk.be
registratienummer Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen: VVO1710266

Iris

Iris Linsen

Iris Linsen (°1974) is erkend klinisch psycholoog en gedragstherapeut (UA). Sinds 1997 werkt ze met jongeren en volwassenen, vooral in de residentiële hulpverlening. Ze begeleidt mensen die last hebben van angst, depressie, interpersoonlijke problemen, verslaving, assertiviteitsproblemen, stress, problemen met impulsiviteit en zelfcontrole.

Meer over Iris

Naast de individuele begeleidingen bij Mikado werkt zij bij Adic VZW als adjunct-coördinator van het Ontwenningsprogramma voor druggebruikende ouders en hun kinderen (OP+).

Contactgegevens

Iris – iris@mikado-praktijk.be
erkenningsnummer psychologencommissie: 742109935

Joeri

Joeri Van Buggenhout

Joeri Van Buggenhout (°1989) is psychologisch consulent en gedragscounselor in opleiding (Thomas More). Hij werkt sinds 2012 in de residentiële geestelijke gezondheidszorg met volwassenen die kampen met diverse psychische moeilijkheden. Binnen Mikado doet hij enerzijds begeleidingen en staat hij anderzijds in voor de classificerende en therapiegerichte psychodiagnostische onderzoeken. Deze dragen bij tot verheldering, onderkenning en verklaring van klachten en moeilijkheden en kunnen ook aanknopingspunten geven voor behandeling.

Meer over Joeri

Hij heeft zowel expertise op vlak van persoonlijkheids-, neuropsychologisch als intelligentie-onderzoek. Daarnaast doet hij ook screeningsonderzoek naar ontwikkelingsstoornissen (voornamelijk ADHD en ASS). In het verleden heeft hij tevens ervaring opgedaan met de psychologische begeleiding en diagnostiek bij senioren en mensen met psychosen. Hij volgt recente wetenschappelijke tendensen nauwgezet op, om zo de meest kwaliteitsvolle dienstverlening te kunnen aanbieden.

Contactgegevens

Joeri – joeri@mikado-praktijk.be

Elien

Elien Van Looveren

Elien Van Looveren (°1992) is erkend klinisch psycholoog (KU Leuven) en gedragstherapeut in opleiding. Ze heeft ervaring in het ambulant begeleiden en ondersteunen van volwassenen met diverse klachten zoals angst, dwang, interpersoonlijke problemen, depressieve stemming en problemen in impulsbeheersing en zelfcontrole. De klachten kunnen zowel individueel als contextueel (koppels) aangepakt worden.

Meer over Elien

Naast de individuele begeleidingen bij Mikado, werkt zij ook als administratief medewerkster bij het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg VAGGA. Van daaruit heeft zij een duidelijk beeld van de sociale kaart in Antwerpen.

Contactgegevens

Elien – elien@mikado-praktijk.be
erkenningsnummer psychologencommissie: 922114805

Leen

Leen Bastiaansen

Leen Bastiaansen (°1984) is erkend klinisch psycholoog (Vrije Universiteit Brussel) en gedragstherapeut in opleiding. Ze begeleidt volwassenen met klachten zoals (werk)stress, faalangst, depressie, interpersoonlijke problemen en angst.

Meer over Leen

In 2012 behaalde Leen haar doctoraat met een proefschrift over dimensionale classificatie van persoonlijkheidsproblemen (Vrije Universiteit Brussel). Tijdens haar onderzoek deed ze ruime ervaring op in de diagnostiek van persoonlijkheid en persoonlijkheidsproblemen bij diverse psychiatrische populaties. Sinds 2012 werkt Leen als lector klinische psychologie aan de professionele bacheloropleiding Toegepaste Psychologie van Thomas More Antwerpen. Sinds 2016 combineert ze dit werk met individuele begeleidingen bij Mikado.

Contactgegevens

Leen – leen@mikado-praktijk.be
erkenningsnummer psychologencommissie: 842116444

Tatjana Gauwloos

Tatjana Gauwloos (°1992) is erkend klinisch psycholoog (UGent) en gedragstherapeut in opleiding. Zij heeft ervaring in het begeleiden en ondersteunen van volwassenen met diverse klachten zoals angst, depressieve stemming, interpersoonlijke problemen, gecompliceerde rouw, trauma en verslaving.

Meer over Tatjana

Zij volgde een EMDR opleiding en een éénjarige opleiding oplossingsgerichte psychotherapie (Korzybski).
Naast de individuele begeleidingen bij Mikado werkt zij ook als psycholoog en zorginhoudelijk coördinator op Intro 2, gesloten opnameafdeling binnen PC Multiversum te Mortsel.

Contactgegevens

Tatjana – tatjana@mikado-praktijk.be
erkenningsnummer psychologencommissie: 922116144

Elke Verhoeven

Elke Verhoeven (°1980) is geregistreerd klinisch orthopedagoog en gedragstherapeut in opleiding. Zij heeft ervaring in het residentieel en ambulant begeleiden van jongeren, volwassenen en senioren met diverse klachten.

Meer over Elke

In haar werk als orthopedagoog bij Diensten- en Begeleidingscentrum Openluchtopvoeding vzw, heeft Elke ervaring opgedaan in het begeleiden van volwassenen met ontwikkelingsstoornissen, verstandelijke en/of fysieke beperkingen en Niet Aangeboren Hersenletsel. Naast de individuele begeleidingen bij Mikado werkt ze bij Zorgbedrijf Antwerpen, waar ze instaat voor de zorgcoördinatie van senioren en hun netwerk. Daarnaast biedt ze individuele kortdurende therapie aan jongeren bij TEJO Antwerpen.

Contactgegevens

Elke – elke@mikado-praktijk.be
registratienummer Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen: VVO1710242