Mikado-praktijk tijdens de Coronaperiode

In Mikado-praktijk werken wij sinds het begin van de COVID 19-crisis zo veel mogelijk via videobellen samen met onze cliënten. We ervaren samen met hen dat online werken ook warm en authentiek contact kan bieden. Voor de cliënten voor wie dit noodzakelijk is binnen hun veranderproces, bieden we ook face-to-face gesprekken aan in de praktijk .

Crisisgesprekken in de context van COVID 19

We bieden gesprekken aan zorgverleners en mensen die psychische klachten ontwikkelden in de context van COVID 19. We werken mee aan de projecten van PAC (http://www.psychologenkring-antwerpencentrum.be) en BWP (https://www.bwpsychotherapie.be/actueel/covid-19/project-met-koning-boudewijnstichting) in dit kader.

Preventiemaatregelen Coronavirus

We hopen samen met u dat de wetenschap spoedig een probaat middel ontwikkelt tegen COVID 19 zodat we face-to-face zonder besmettingsmaatregelen met mekaar kunnen spreken.

Om het besmettingsrisico bij de face-to-face gesprekken te beperken, vragen we dat cliënten geen gebruik maken van de wachtzaal of toilet. Uw therapeut zal u op het afgesproken uur ontvangen aan de voordeur. We dragen een mondmasker en vragen van u hetzelfde. We ontsmetten beiden onze handen bij binnenkomst en vertrek. In lokalen waar dit kan staan de ramen open, in de andere lokalen maken we gebruik van een luchtreinigingsmachine. Tussen de gesprekken door worden de gespreksruimtes nog eens extra verlucht en worden alle contactoppervlakken ontsmet. Indien u iets wenst te noteren tijdens uw gesprek neemt u uw eigen schrijfgerief mee. We vragen dat cliënten die vermoeden dat ze besmet werden met COVID 19 of die symptomen vertonen in de aanloop van een gepland gesprek contact opnemen met ons zodat we samen kunnen bespreken op welke manier een gesprek veilig kan doorgaan.

Contact-tracing en beroepsgeheim

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, startte de overheid begin mei met het contactonderzoek, ook wel contact tracing genoemd. Bij een positieve COVID-19 test of een sterk vermoeden van besmetting, wordt u opgebeld door een overheidsmedewerker met de vraag met wie u de afgelopen periode fysiek contact hebt gehad.

Als praktijk willen we ook op dit vlak graag onze verantwoordelijkheid nemen om de Corona curve af te vlakken. Concreet wil dit zeggen dat wij, conform het koninklijk besluit van 1 juli 2020, de namen van onze cliënten zullen doorgeven indien wij zelf door een contaconderzoeker worden opgebeld. Belangrijk daarbij is om te vermelden dat de aard van het (therapeutische) contact niet zal meegedeeld worden.

Indien u liever niet heeft dat uw gegevens worden doorgegeven aan de contact-tracer, zal dit uiteraard worden gerespecteerd. Gelieve dit met uw individuele therapeut te bespreken.

Nieuwe aanmeldingen

Aanmelden gebeurt bij Mikado-praktijk op een afgesproken moment telefonisch of via het contactformulier. Meer info vindt u hier.