Mikado-praktijk tijdens de Coronaperiode

Mikado-praktijk bleef gedurende de afgelopen twee maanden via videobellen, telefoon en e-mail samenwerken met onze cliënten. We ervaarden samen met hen dat online werken ook warm en authentiek contact kan bieden. Gelukkig maar. Zo kon een groot deel van de cliënten verder werken aan hun veranderproces.

Beeldbellen en face-to-face gesprekken

Vanaf 18 mei kunnen in beperkte mate ook weer face-to-face gesprekken plaatsvinden in de praktijk. We reserveren deze momenten voor de cliënten voor wie face-to-face contact noodzakelijk is binnen het veranderproces. Sowieso blijven we nog steeds via videobellen, telefoon en mail therapeutische gesprekken aanbieden aan alle cliënten die in behandeling zijn.

Crisisgesprekken in de context van COVID 19

Ook bieden we gesprekken aan zorgverleners en mensen die psychische klachten ontwikkelden in de context van COVID 19. We werken mee aan de projecten van PAC (http://www.psychologenkring-antwerpencentrum.be) en BWP (https://www.bwpsychotherapie.be/actueel/covid-19/project-met-koning-boudewijnstichting) in dit kader.

Preventiemaatregelen Coronavirus

We hopen samen met u dat de wetenschap spoedig een probaat middel ontwikkelt tegen COVID 19 zodat we face-to-face zonder besmettingsmaatregelen met mekaar kunnen spreken.

Om het besmettingsrisico bij de face-to-face gesprekken te beperken, vragen we dat cliënten geen gebruik maken van de wachtzaal of toilet. Je therapeut zal je op het afgesproken uur ontvangen aan de voordeur. We dragen een mondmasker tijdens je gesprek in de praktijk en vragen van jou hetzelfde. Indien je iets wenst te noteren tijdens je gesprek neem je je eigen schrijfgerief mee. We ontsmetten beiden onze handen bij binnenkomst en vertrek. Tussen de gesprekken door wordt de gespreksruimte verlucht en alle contactoppervlakken ontsmet. We vragen dat cliënten die vermoeden dat ze besmet werden met COVID 19 of die symptomen vertonen in de aanloop van een gepland gesprek contact opnemen met ons zodat we samen kunnen bespreken op welke manier een gesprek veilig kan doorgaan.

Nieuwe aanmeldingen

We nemen voorlopig geen nieuwe aanmeldingen aan. Aanmelden gebeurt bij Mikado-praktijk op een afgesproken moment telefonisch of via het contactformulier. Er staat momenteel dus geen moment gepland. Beide contactmogelijkheden zijn tot nader order niet bereikbaar. We zullen via deze website aankondigen wanneer dit weer mogelijk is.