Trainingen

Mikado-praktijk organiseert verschillende trainingen rond welbevinden op het werk. We organiseren dit aanbod doorlopend in onze eigen praktijk en kunnen dit eveneens binnen uw bedrijf of organisatie aanbieden. De inhoud van onze incompany-trainingen wordt in samenspraak met uw organisatie aangepast om een aanbod op maat te garanderen.

Bevlogen en met focus aan het werk


De voorbije jaren is er heel wat onderzoek verricht naar de manier waarop arbeidsomstandigheden kunnen bijdragen tot minder ziekteverzuim. Hieruit zijn verschillende interventies ontstaan om de werkomgeving te verbeteren, waarmee uw bedrijf mogelijks met succes aan de slag ging.

Naast de context is er evenwel nog een belangrijke factor: de draagkracht en gedragsflexibiliteit van de werknemers zelf. Hiervoor is een goede balans tussen werk en leven van cruciaal belang, en tegelijk niet eenvoudig in de huidige veranderende werkcontext.

De training ‘Bevlogen en met focus aan het werk’ speelt hier als volgt op in:

 • We nemen als focus de werknemer zelf. Hoe kan deze ondersteund worden inzake psychische gezondheid, veerkracht en meer werkbaar gedrag binnen de werk- en levenssfeer?
 • We stellen door het aanbieden van een breed gamma handvaten de werknemer in staat om waardevolle doelen te identificeren en na te streven, zowel op werkvlak als in zijn of haar persoonlijk leven. Deze handvaten zijn gebaseerd op ACT en mindfulness.

Concreet:

 • We leren deze handvaten aan in drie groepssessies, waarbij we in de mate van het mogelijke werken op maat van elke deelnemer.
 • We zien als doelgroep voor deze preventieve training alle werknemers, dus niet enkel werknemers die reeds problemen ervaren.
 • De training wordt gegeven door trainers met zowel ervaring in de klinische praktijk als in het trainen van werknemers.

Uit de groepssessies kunnen ideeën over verandering ontstaan die betrekking hebben op het leven van de individuele werknemer, thuis en op het werk, maar ook op de context van de organisatie. Mikado-praktijk biedt naast deze training ook meer doorgedreven individuele begeleiding, andere vaardigheidstrainingen en coaching voor bedrijven aan om deze verandering verder uit te werken.

Uitgerust aan het werk


Slaapproblemen komen zeer veel voor. Naar schatting 50% van de mensen worden ooit in hun leven geconfronteerd met enige vorm van slapeloosheid.

 • Overdag kunnen ze zich moeilijker concentreren en presteren ze minder.
 • ’s Nachts liggen ze te piekeren.
 • Ze zien steeds meer op tegen gaan slapen en ontwikkelen een verkeerd slaapgedrag.
 • De angst niet te kunnen slapen, vergroot de stress en versterkt de slaapproblemen.

Zo ontstaat een vicieuze cirkel. Medicatie brengt niet altijd de gewenste oplossing. Met deze slaaptraining willen we:

 • Medewerkers meer inzicht geven in hun slaapgedrag en de niet-medicamenteuze aanpak van slapeloosheid.
 • Medewerkers tools geven om actief te werken aan een kwaliteitsvolle slaap en een uitgerust gevoel.

Assertief op het werk


We werken in een kleine gesloten groep rond assertiviteit.

 • Deze training is gericht op mensen die het moeilijk vinden om hun mening en noden te communiceren met anderen.
 • We hebben hierbij specifieke aandacht voor de impact van zelfbeeld op het dagdagelijks functioneren op het werk en daarbuiten.
 • Ook perfectionisme komt aan bod.

Mijn energie-ID: je energiepeil managen en omgaan met stressfactoren


In deze training krijgen werknemers inzicht in hoe ze hun energiepeil kunnen managen en kunnen omgaan met stressfactoren. We stellen een persoonlijk ‘energie-ID’ op: een overzicht van wat voor elke individuele werknemer nodig is om stressklachten te verminderen, hun veerkracht te versterken en een burn-out te voorkomen.

Praktisch:

Een leidinggevende, individuele werknemer of HR-manager neemt contact op met Kathleen Raskin via info@mikado-praktijk.be of via 03 290 01 44. We maken zo snel mogelijk een face-to-face afspraak met de betrokken partijen als opstart. Mikado-praktijk formuleert vervolgens een voorstel van aanpak. Samen met het bedrijf of de organisatie wordt een concrete aanpak (doel, aantal sessies) uitgewerkt.

 

Maak een afspraak >Wie zijn onze trainers? >