Coaching

Mikado-praktijk coacht particulieren, bedrijven en organisaties op vlak van psychisch welbevinden. Ons aanbod naar organisaties kadert binnen een multidisciplinaire groepspraktijk voor psychotherapie en kwaliteitszorg waarin we werken vanuit een cognitief-gedragstherapeutisch kader. We bekijken de klachten van een individu steeds binnen de context waarin hij leeft: familie, werk, vrije tijd en maatschappij.

Individuele coaching >Trainingen in groep >

Als organisatie is het belangrijk dat werknemers en leidinggevenden optimaal (blijven) functioneren. De veranderende economische en wettelijke context zet bedrijven en hun personeel extra onder druk. Wij geloven in de meerwaarde van een vertaalslag van evidence-based inzichten uit de psychotherapie naar de werkcontext met het oog op het creëren van meer flexibel functioneren.

Individuele coaching van de werknemer

We zoeken samen met u hoe u uw psychische klachten kan aanpakken op het werk en daarbuiten. We werken een individueel traject uit op maat van uw kwaliteiten en werkpunten met als doel opnieuw zinvol aan het werk te kunnen.
Problematieken
Mikado-praktijk biedt behandeling van werkgerelateerde psychische klachten aan. Bijvoorbeeld:

  • Stress
  • Burn-out
  • Interpersoonlijke problemen
  • Angst
  • Depressie
  • Misbruik van alcohol, medicatie, drugs
  • Pesten/grensoverschrijdend gedrag op het werk

Coaching van management m.b.t. welbevinden

Mikado-praktijk begeleidt leidinggevenden op individuele basis in hun beleidsvorming inzake het psychisch welbevinden van werknemers. Deze coaching vertrekt vanuit een gedragstherapeutische invalshoek met aandacht voor de context.
We bieden maatwerk door een assessment van de context te maken (geschiedenis, cultuur en ontwikkelingsfase van uw organisatie) en samen te bekijken hoe –potentiële- verandering vanuit dit gegeven het meest optimaal verloopt. We houden hierbij rekening met universele processen die mensen doen handelen, zoals motivatie, erkenning, zelfrealisatie en verbondenheid.

Praktisch:

Een leidinggevende, individuele werknemer, bedrijfsarts, HR-manager of externe preventieadviseur neemt contact op met Kathleen Raskin via info@mikado-praktijk.be of via 03 290 01 44. We maken zo snel mogelijk een face-to-face afspraak met de betrokken partijen als opstart. Mikado-praktijk formuleert vervolgens een voorstel van aanpak. Samen met het bedrijf of de organisatie wordt een concrete aanpak (doel, aantal sessies, duur van het traject) uitgewerkt.

 

Maak een afspraak >