Coaching

Onder coaching verstaan wij in Mikado-praktijk een kortdurende psychosociale begeleidingsvorm. Coaching is geïndiceerd bij

  • Een enkelvoudige of milde problematiek waarbij er sprake is van een beperkte hinder in het functioneren.
  • Een duidelijk afgebakende problematiek die zich manifesteert op één levensdomein zoals werk.

Werkwijze

Een coachingstraject start met een kennismakingsgesprek waarbij er verder wordt ingezoomd op de ervaren klachten of problemen. Om een grondige analyse mogelijk te maken, besteden we ook aandacht aan belangrijke omgevingsfactoren en de persoonlijke stijl. Op basis hiervan stellen we een probleemsamenhang op die zicht geeft op het ontstaan en de instandhouding van klachten. De probleemsamenhang vormt het vertrekpunt voor de begeleiding en leidt tot een plan van aanpak.
Er wordt actief en op maat gewerkt. Huiswerkopdrachten kunnen deel uitmaken van het coachingstraject zodat er in het dagelijks leven verder wordt geoefend.

Praktisch:

  • U kan overdag of ’s avonds op gesprek komen.
  • De inschatting of coaching aangewezen is, wordt gemaakt tijdens het intakegesprek.
  • Indien nodig kan na afloop van een coachingstraject verder doorverwezen worden voor psychotherapie, binnen of buiten Mikado-praktijk.

 

Maak een individuele afspraak >Wie zijn onze coaches? >