Opleiding

Mikado organiseert opleidingen en infomomenten voor artsen, hulpverleners, HR-medewerkers en preventieadviseurs. Ook individuele supervisie en leertherapie behoren tot de mogelijkheden.

Opleiding & infomomenten >Supervisie en leertherapie >

Vorming dubbele diagnose

Bij druggebruikers komen dikwijls ook andere psychische stoornissen voor; het omgekeerde is ook het geval. Er leven nog heel wat vragen over de causaliteit tussen beiden: is de psychiatrische stoornis het gevolg van middelenmisbruik of vice versa, beïnvloeden ze elkaar of is er soms sprake van een gemeenschappelijke kwetsbaarheid?

Tijdens deze vorming komt heel wat achtergrondinformatie en casusmateriaal over verschillende stoornissen (depressie, angst, persoonlijkheids- en ontwikkelingsstoornissen en psychose) en de relatie met middelenmisbruik aan bod.

Vorming evidence-based werken

Evidence-based werken in de drughulpverlening is vaak geen evidentie. In deze vorming komen verschillende aspecten van evidence-based werken aan bod: het concretiseren van klinische vragen, het opzoeken van literatuur en van richtlijnen, het vinden van een antwoord in richtlijnen en het werken met meetinstrumenten.

Mikado-praktijk kan deze opleidingen op vraag en maat van uw organisatie geven >